PHILIPS 飛利浦 EB-Ci TLD / TL5 預熱型 多功能燈管用電子安定器 110-220V

NT$378

分類:

描述

商品介紹

商品型號: EB-Ci TLD / EB-Ci TL5

 

飛利浦 EB-Ci TL5全串接式高功預熱型安定器

適用規格

T5 14W/21W/28W/35W 1對1

T5 14W/18W/21W 1對2

T5 14W 1對3

T5 14W 1對4

PL-T 13W 1對1、 1對2

PL-T 18W 1對1、1對2

 

飛利浦 EB-Ci TLD全串接式高功預熱型安定器

適用規格

T8 18W/30W/36W/54W/58W 1對1

T8 18W/30W/36W 1對2

T8 18W 1對3

T8 18W 1對4

PL-C/PL-T 26W 1對1

PL-C/PL-T 26W 1對2

PL-L 18W/36W 1對1

PL-L 18W/36W 1對2

安定器 #飛利浦