PHILIPS 飛利浦 LED MR16 7W 6.5W 10D 24D 36D 60D 旗艦調光型高級杯燈 Dim

NT$665

貨號: 不提供 分類: ,

描述

PHILIPS 飛利浦 LED MR16 7W 10D 24D 36D 60D 2700K 3000K 4000K 旗艦調光型高級杯燈 Dim

■ 功率:7W

■ 演色性:80/90

■ 電壓:12V

■ 色溫: 2700K / 3000K / 4000K

■ 照射角度: 10° / 24° / 36° / 60°

■ 可調光

■ 燈座:GU5.3

 

PHILIPS 飛利浦 LED MR16 6.5W 10D 24D 36D 60D 2700K 3000K 4000K 旗艦調光型高級杯燈 Dim

■ 功率:6.5W

■ 演色性:90

■ 電壓:12V

■ 色溫: 2700K / 3000K / 4000K

■ 照射角度: 10° / 24° / 36° / 60°

■ 可調光

■ 燈座:GU5.3

 

產品特色

■ 與飛利浦50/70W MR16鹵素燈相比節能80%

■ 取代50W鹵素燈泡

■ 長壽命40000小時

■ 嚴謹的散熱結構設計,安全性通過國際認證

■ 環保,無汞或其他有害物質

 

 

其他光色及發光角度說明 :

MR16 7W 2700K 10D 可調光

MR16 7W 2700K 24D 可調光

MR16 7W 4000K 36D 可調光

 

MR16 6.5W 2700K 10D 可調光

MR16 6.5W 2700K 24D 可調光

MR16 6.5W 2700K 36D 可調光

MR16 6.5W 2700K 60D 可調光

MR16 6.5W 3000K 10D 可調光

MR16 6.5W 3000K 24D 可調光

MR16 6.5W 3000K 36D 可調光

MR16 6.5W 3000K 60D 可調光

MR16 6.5W 4000K 10D 可調光

MR16 6.5W 4000K 24D 可調光

MR16 6.5W 4000K 36D 可調光

MR16 6.5W 4000K 60D 可調光


額外資訊

規格

MR16 7W 2700K 15D, MR16 7W 2700K 24D, MR16 7W 2700K 36D, MR16 7W 2700K 60D, MR16 7W 3000K 15D, MR16 7W 3000K 24D, MR16 7W 3000K 36D, MR16 7W 3000K 60D, MR16 7W 4000K 15D, MR16 7W 4000K 24D, MR16 7W 4000K 36D, MR16 7W 4000K 60D